Acordo entre os gobernos de Escocia e Reino Unido

Texto íntegro do Acordo asinado o 15 de outubro de 2012 entre os gobernos de Escocia e Reino Unido para a celebración dun Referendum sobre a independencia de Escocia no outono de 2014.