Galiza Sempre 04.10.2012

Galeusca electoral, por Xesús Veiga

http://temposdixital.com/td/opinion/10/galeusca-electoral/
Galiza Sempre 25.09.2012

11 de setembro de 2012: Un antes e un despois para Catalunya?

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5258
Galiza Sempre 25.09.2012

Catalunya: La força d'un moviment.

http://www.nationalia.cat/ca/noticies/1213
Galiza Sempre 06.09.2012

Avance dos soberanistas no Québec

http://www.nationalia.cat/ca/noticies/1205
Galiza Sempre 27.07.2012

andaina. Revista galega de pensamento feminista. nº 60 á venda

http://www.andainamulleres.org
Galiza Sempre 27.07.2012

Brasil na acción exterior galega. Tempo exterior Nº 24, IGADI. Xaneiro-Xuño 2012

http://bit.ly/LicPBW
Galiza Sempre 13.06.2012

A actualidade das nacións sen estado en Europa e no mundo en nationalia.cat

http://goo.gl/6oIKT
Galiza Sempre 13.06.2012

Tsipras: "Refundar a Europa e derrotar o poder financeiro"

http://goo.gl/kbj1o
Galiza Sempre 13.06.2012

Ao cabo, son os ricos os que non teñen patria… Ollade: “Sin país para los ricos”. Sam Pizzigati.

http://goo.gl/aP7jc
Galiza Sempre 10.05.2012

Noam Chomsky escreve e fala sobre Occupy

http://goo.gl/3x2Oc