8 de Marzo. Día Internacional das Mulleres

As orixes do feminismo galego a un clic
Dispoñible aquí, na nosa web, a exposición Feminismo Galego: cambios sociais e dereitos das mulleres, recolle diversos materiais que dan testemuño dos obxectivos e reivindicacións de organizacións defensoras da igualdade de dereitos das mulleres.