Asemblea xeral da Rede Mundial polos Dereitos Colectivos dos Pobos

O pasado 31 de marzo celebrábase en Bruselas a Asemblea Xeral da Rede Mundial polos Dereitos Colectivos dos Pobos. Foi un día despois da manifestación a favor do dereito á autodeterminación dos pobos.
A xuntanza constatou a forza da Rede e resolveu:

Afirmar os dereitos colectivos dos nosos pobos á autodeterminación, incluíndo o dereito á autonomía e o dereito á independencia

Esixir que os Estados, así como os sindicatos dos Estados e especialmente a Unión Europea e as Nacións Unidas, respecten os dereitos colectivos de os nosos pobos á autodeterminación, incluíndo o dereito á independencia

Ser solidarios coas loitas dos nosos pobos polos seus dereitos colectivos á autodeterminación

Segue á Rede en facebook e twitter