Go on Scotland

Aye! Hai un par de anos difundimos na nosa web este estudo elaborado en 2007 polo Scottish National Party Choosing
Scotland’s Future
Mañá o referendum para a independencia de Escocia farase efectivo #Galizawithscotland #solidaritywithscotland #time4sd #yes