Padroado

Integrantes do Padroado

 • Francisco Xesús Jorquera Caselas. Presidente
 • Ana Miranda Paz. Vicepresidenta
 • Bieito Lobeira Domínguez. Secretario
 • Maica Añón Vázquez. Tesoureira
 • Uxío Breogán Diéguez Cequiel. Vogal
 • María do Carme García Negro. Vogal
 • Néstor Rego Candamil. Vogal
 • Obdulia Diniz Carlos. Vogal
 • Montserrat Prado Cores. Vogal
 • Xosé Luís Rivas Cruz. Vogal
 • Xosé Emilio Vicente Caneda. Vogal

Responsábel técnica e de xestión

 • Tania Ameneiro Calvo