Integrantes do Padroado

Presidente

  • Francisco Xesús Jorquera Caselas.

Vicepresidente

  • Ana Miranda Paz.

Secretario

  • Bieito Lobeira Domínguez.

Vogais

 • Uxío Breogán Diéguez Cequiel.
 • María do Carme García Negro.
 • Xosé Manuel Carril Vázquez.
 • Xosé Luís Armesto Barbeito.
 • Néstor Rego Candamil.
 • Obdulia Diniz Carlos.
 • Xosé Luís Bará Torres.
 • Susana Camba.
 • Rubén Cela Díaz.
 • Xosé Emilio Vicente Caneda.
 • Maica Añón Vázquez.

 

Secretaría Técnica

 • Tania Ameneiro Calvo