En Carballo: Presentación de unha etapa estelar e conflitiva de Galiza